Dilek Özdemir
11 months ago - 57 Saniye
tr
az
en
kk
ky
uz
ru
tk

Yönetmelik Yürürlüğe Girdi! Silüeti Bozan Yapılara Neşter Vurulacak

İstanbul İmar Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, silüeti bozan imara aykırı rezidanslar ve yapılar yıkılacak veya traşlanacak.

Yönetmelik Yürürlüğe Girdi! Silüeti Bozan Yapılara Neşter Vurulacak


İstanbul'un yeni imar yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeyle tarihi eserleri gölgeleyen imara aykırı yapılmış yapılar Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla yıkılacak veya traşlanacak. Birçok bölgeyi  etkileyecek düzenlemeler şöyle:

Ticaret hizmet alanları ve merkezi iş alanlarında rezidans yapılamayacak.

İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu kuruluşlarının da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları kurulacak. Komisyon idare bünyesindeki en az biri mimar olmak üzere inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir plancısı ve harita mühendisinden oluşacak.

Belediye ana arter yollar ve meydanlarda cephe olan binalarla ilgili estetik kurallar getirebilecek. Belediyeler meclis kararıyla çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini belirleyebilecek. Bu düzenleme yönetmelikten önceki yapılar için de geçerli olabilecek. Belediye uygun gördüğü ana arter yollar ve meydanlardan cephe alan binalar ile ilgili şehircilik ve estetik yönünden kurallar getirebilecek